El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

XI Legislatura (13/01/2016-03/05/2016). Relació alfabètica

Filtre alfabètic de les senadores i els senadors.

En seleccionar una lletra, automàticament es llisten les senadores i els senadors.