Relación de senadores electos por circunscricións
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO