El Congrés dels Diputats i el Senat estan dissolts des de 5 de març de 2019. Es tornaran a constituir el 21 de maig de 2019.

Relació de senadors electes per circumscripcions
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA