El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Relació de senadors designats per Parlaments autonòmics
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA