Relació de senadors designats per Parlaments autonòmics
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO