List of Senators appointed by Regional Parliaments
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA