Autonomietako parlamentuek izendatutako Senatarien zerrenda
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO