Autonomietako parlamentuek izendatutako Senatarien zerrenda
DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV)