Autonomietako parlamentuek izendatutako Senatarien zerrenda
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA