O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 5 de marzo de 2019. Volveranse constituír o 21 de maio de 2019.

Relación de senadores designados por parlamentos autonómicos
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA