Relació de senadors designats per Parlaments autonòmics
DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV)