Relació de senadors designats per Parlaments autonòmics
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA