El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Senadors en actiu. Relació alfabètica de senadors. Senadores cuyo apellido empieza por la letra O

IMAGEN DISOLUCION 2015

Disssoltes les Cambres el dia 24 de setembre de 2019,la composició del Senat es redueix als membres titulars i suplents de la Diputació Permanent.

Pot consultar la relació de senadors de la XIII Legislatura a través de l’apartat “Senadors des de 1977”.

La sessió constitutiva de la Cambra está programada per al dia 3 de desembre de 2019.


Composició actual: 72
Composició total: 265