O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Senadores en activo. Relación alfabética de Senadores. Senadores cuyo apellido empieza por la letra M

IMAGEN DISOLUCION 2015

Disoltas as Cámaras o día 24 de setembro de 2019, a composición do Senado redúcese aos membros titulares e suplentes da Diputación Permanente.

Pode consultar a relación de senadores da XIII Lexislatura a través do apartado ”Senadores dende 1977”.

A sesión constitutiva da Cámara está marcada para o día 3 de decembro de 2019.

 


Composición actual: 72
Composición total: 265

Listaxe de Senadores en activo. Filtro alfabético de Senadoras e Senadores cuxo primeiro apelido empeza pola letra M