El Congrés dels Diputats i el Senat estan dissolts des de 24 de setembre de 2019. Es tornaran a constituir el 3 de desembre de 2019

Senadors en actiu. Relació alfabètica de senadors. Senadores cuyo apellido empieza por la letra Z

IMAGEN DISOLUCION 2015

Disssoltes les Cambres el dia 24 de setembre de 2019,la composició del Senat es redueix als membres titulars i suplents de la Diputació Permanent.

Podeu consultar la relació de senadors de la XIII Legislatura a través de l’apartat Senadors de de 1977.

La sessió constitutiva de la Cambra està assenyalada per al día 3 de desembre de 2019.


Composició actual: 72
Composició total: 265