Senadores por procedencia xeográfica

Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Balears (Illes)

Designados: Parlamento de las Illes Balears

Electos por circunscricións