El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Comunidad Autónoma de Aragón
GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV)