El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Comunidad Autónoma de Extremadura
GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV)