Bibliografia sobre el Senat

Última actualització 03/10/2018

Novetats 

El Senat (1834-1923)

El Senat en la Llei per a la reforma política (1977)

El Senat en la Constitució de 1978

La funció territorial del Senat actual

La reforma del Senat

Altres cambres altes de representació territorial