Bibliografía sobre o Senado

Última actualización 19/01/2018

Novidades

O Senado (1834-1923)

O Senado na Lei para a reforma política (1977)

O Senado na Constitución de 1978

A función territorial do Senado actual

A reforma do Senado

Outras Cámaras Altas de representación territorial