El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Contacteu


Si necessita informació addicional sobre els recursos bibliogràfics i documentals i sobre la Biblioteca, l’Arxiu i les unitats documentals del Senat, disposa de les dades de contacte següents

 
Última actualització: 02/04/2018

o    Dirección de Documentación

     documentacion@senado.es
     Teléfono: +34 91 538 1477
     Palacio, segunda planta

o    Departamento de Archivo

     archivo@senado.es
     Teléfono: +34 91 538 1501
     Ampliación, quinta planta

 

o    Departamento de Biblioteca

     biblioteca@senado.es
     Teléfono: +34 91 538 1396
     Palacio, planta baja

 

o    Departamento de Documentación

     departamento.documentacion@senado.es
     Teléfono: +34 91 538 1442

     Palacio, segunda planta

 

o    Departamento de Documentación Autonómica

     documentacion.autonomica@senado.es
     Teléfono: +34 91 538 1057
     Palacio, segunda planta

 

o    Departamento de Asuntos Unión Europea

     union.europea@senado.es
     Teléfono: +34 91 538 1690

     Palacio, segunda planta

 


 

Contactar

Si necessita informació addicional sobre els recursos bibliogràfics i documentals i sobre la Biblioteca, l’Arxiu i les unitats documentals del Senat, disposa de les dades de contacte següents