O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Contactar

Se precisa información adicional acerca dos recursos bibliográficos e documentais e sobre a Biblioteca, o Arquivo e as unidades documentais do Senado, dispón dos seguintes datos de contacto

Última actualización 02/04/2018
 

o    Dirección de Documentación

     documentacion@senado.es
     Teléfono: +34 91 538 1477
     Palacio, segunda planta

o    Departamento de Archivo

     archivo@senado.es
     Teléfono: +34 91 538 1501
     Ampliación, quinta planta

 

o    Departamento de Biblioteca

     biblioteca@senado.es
     Teléfono: +34 91 538 1396
     Palacio, planta baja

 

o    Departamento de Documentación

     departamento.documentacion@senado.es
     Teléfono: +34 91 538 1442

     Palacio, segunda planta

 

o    Departamento de Documentación Autonómica

     documentacion.autonomica@senado.es
     Teléfono: +34 91 538 1057
     Palacio, segunda planta

 

o    Departamento de Asuntos Unión Europea

     union.europea@senado.es
     Teléfono: +34 91 538 1690

     Palacio, segunda planta