Contacte


Última actualització 02/04/2018
Si necessita informació addicional sobre els recursos bibliogràfics i documentals i sobre la Biblioteca, l’Arxiu i les unitats documentals del Senat, disposa de les dades de contacte següents
oDirección de Documentación
Teléfono: +34 91 538 1477
Palacio, segunda planta
oDepartamento de Archivo
archivo@senado.es
Teléfono: +34 91 538 1501
Ampliación, quinta planta
oDepartamento de Biblioteca
biblioteca@senado.es
Teléfono: +34 91 538 1396
Palacio, planta baja
oDepartamento de Documentación
departamento.documentacion@senado.es
Teléfono: +34 91 538 1442
Palacio, segunda planta
oDepartamento de Documentación Autonómica
documentacion.autonomica@senado.es
Teléfono: +34 91 538 1449
Palacio, segunda planta
oDepartamento de Asuntos Unión Europea
union.europea@senado.es
Teléfono: +34 91 538 1690
Palacio, segunda planta