El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 5 de març de 2019. I es tornarán a constituir el dia 21 de maig de 2019.

Logo constotución 40 aniversario

Ir al Contenido (Presione enter)

25 MARÇ 2019

XII LEGISLATURA

Dossiers per àrees temàtiques

 

 

Els dossiers temàtics contenen informació relativa a la legislació estatal, autonòmica i de la Unió Europea i una selecció documental composta de plans, informes i estadístiques, així com la bibliografia més recent ingressada en el Senat en relació amb l’àrea temàtica. També recullen enllaços a pàgines web de diferents àmbits territorials. 

A continuació es mostra la relació dels dossiers vinculats a les comissions de la XII Legislatura.
Un cop constituïdes les noves Cambres, es reprendrà l'activitat parlamentària i es procedirà a constituir les noves comissions per a la XIII Legislatura.

   
Taula de comissions i dossiers per àrees temàtiques
  COMISSIÓ DOSSIER
 AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
 AFERS EXTERIOR
 AFERS IBEROAMERICANS
 CONSTITUCIONAL

 

 COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT

 

 CULTURA
 DEFENSA
 ECONOMIA i COMPETITIVITAT
 EDUCACIÓ I SPORT
 OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
 ENTITATS LOCALS
 FOMENT
 GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES
 HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 IGUALTAT
 INCOMPATIBILITATS
 INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
 INTERIOR
  JUSTÍCIA
 MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
 NOMENAMENTS
 PETICIONS
 PRESSUPOSTOS
 REGLAMENT
 SANITAT I SERVEIS SOCIALS
 SUPLICATORIS