Ir al Contenido (Presione enter)

21 OCTUBRE 2017

XII LEGISLATURA

Assistència a sessions plenàries

Les sessions plenàries del Senat són públiques. Les persones interessades a assistir als debats del Ple del Senat podran fer-ho des de la tribuna pública de l’hemicicle.
 
L’accés es farà pel carrer Bailén, 3.

Com s’assisteix a las sessions plenàries?

Si voleu preparar la vostra assistència a la sessió plenària podeu accedir a l’ordre del dia de la sessió i a la distribució d’escons en l’hemicicle, així com a informació general sobre les funcions del Senat i els procediments parlamentaris.
 
Els ciutadans que assisteixin a les sessions plenàries del Senat des de la tribuna pública hauran de respectar les normes establertes:
 
-        Estar en silenci.
-        Apagar els telèfons mòbils.
-        Vigilar que no caiguin objectes des de la tribuna al Saló de Sessions.
-        No fer fotografies ni vídeos.
-        Abstenir-se d’aplaudir o de fer qualsevol manifestació d’aprovació.
-        Abstenir-se de proferir crits, exclamacions o qualssevol altres manifestacions de desaprovació.
 
 
 
Contacte
 
Per obtenir informació addicional us podeu dirigir a:
 
Correu electrònic: visitas@senado.es
Telèfons: 91 538 13 75 / 91 538 19 38
 
 
 
 

Com se sol•licita l’assistència a una sessió plenària del Senat?

SOL·LICITUD:
 
Les persones interessades a assistir a una sessió plenària hauran d’emplenar un formulari.

El nombre màxim d’integrants d’un grup serà de 35 persones. Si el grup té un nombre més alt d’integrants s’hauran de sol·licitar dues hores diferents. 
 
Quan es tracti de grups d’escolars els visitants hauran d’estar cursant estudis, com a mínim, de segon cicle d’Educació Secundària. 

Les assistències al Ple s’hauran de sol·licitar amb una antelació d’almenys 15 dies naturals.

Per accedir al Senat, els visitants hauran de presentar el seu DNI o passaport. 
 
CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA:
 
Un cop rebuda la sol·licitud, l’Àrea de Visites en remetrà la confirmació tan aviat com sigui possible, juntament amb un formulari en què s’haurà de facilitar la relació d’assistents amb almenys 7 dies d’antelació a l’assistència a la sessió plenària.

En el cas de canvis en l’activitat parlamentària del Senat, l’Àrea de Visites contactarà amb el sol·licitant tan aviat com pugui amb l’objectiu de buscar una nova data d’assistència a la sessió plenària.