Ir al Contenido (Presione enter)

16 OCTUBRE 2017

XII LEGISLATURA

Com se’n sol•licita la visita?

 Les persones interessades, particulars o grups, que vulguin visitar el Senat han d’emplenar un formulari.

El nombre màxim d’integrants d’un grup serà de 55 persones. Si el grup té un nombre més alt d’integrants s’hauran de sol•licitar dues visites en hores diferents. Si el grup fos reduït es podrà afegir a un altre que ja tingués concertada una visita. Els sol•licitants individuals també podran ser incorporats a un grup ja concertat.

Les visites s’hauran de sol•licitar amb una antelació d’almenys 15 dies naturals.

Quan es tracti de grups d’escolars els visitants hauran d’estar cursant estudis, com a mínim, de tercer cicle d’Educació Primària.

Per accedir al Senat, els visitants hauran de presentar el seu DNI o passaport.


CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA:

Un cop rebuda la sol•licitud, l’Àrea de Visites en remetrà la confirmació tan aviat com sigui possible, juntament amb un formulari en què s’haurà de facilitar la relació d’assistents amb almenys 7 dies d’antelació a la visita.

En el cas que l’activitat parlamentària impossibiliti dur a terme la visita concertada prèviament, l’Àrea de Visites del Senat contactarà amb el sol•licitant tan aviat com pugui amb l’objectiu de buscar una data nova.


 

Què es visita?

Durant el recorregut guiat es mostraran les diferents sales i els quadres més rellevants i s’oferirà una breu explicació sobre la seva història, la composició i el funcionament del Senat. La durada de la visita és d’una hora aproximadament.

Si voleu preparar la visita, podeu accedir a la visita virtual, com també a informació sobre l’art i patrimoni del Senat, la seva història, la composició i el funcionament.


Contacte

Per obtenir informació addicional us podeu dirigir a:

Correu electrònic: visitas@senado.es
Telèfons: 91 538 13 75/ 91 538 19 38
 

 

 

 

 

 

 

 

Quan es pot visitar el Senat?

 

El Senat d’Espanya es pot visitar, sempre que l’activitat parlamentària ho permeti, de dilluns a divendres, a les 10, 11, 12 i 13 hores. Les visites són guiades i gratuïtes, amb una durada aproximada d’una hora. Aquest horari es podrà modificar quan l’activitat parlamentària del Senat ho requereixi.

No es faran visites guiades durant Setmana Santa ni festius ni en els dies en els quals està previst celebrar sessió plenària; en aquest cas es pot assistir a les sessions plenàries.

Us recomanem que consulteu el calendari de sessions plenàries.