Ir al Contenido (Presione enter)

20 OCTUBRE 2017

XII LEGISLATURA

Quan es pot visitar el Senat?

 
El Senat d’Espanya es pot visitar, sempre que l’activitat parlamentària ho permeta, de dilluns a divendres, a les 10, 11, 12 i 13 hores. Les visites són guiades i gratuïtes, amb una durada aproximada d’una hora. Aquest horari es podrà modificar quan l’activitat parlamentària del Senat ho requerisca.

No es faran visites guiades durant Setmana Santa ni festius ni en els dies en els quals està previst celebrar sessió plenària; en aquest cas es pot assistir a les sessions plenàries. 

Li recomanem que consulte el calendari de sessions plenàries.
 

Com se sol•licita la visita?

 
                                      
El nombre màxim d’integrants d’un grup serà de 55 persones. Si el grup té un nombre més alt d’integrants s’hauran de sol·licitar dues visites en hores diferents. Si el grup és reduït es podrà afegir a un altre que ja tinga concertada una visita. Els sol·licitants individuals també podran ser incorporats a un grup ja concertat.

Les visites s’hauran de sol·licitar amb una antelació d’almenys 15 dies naturals.
 
Quan es tracte de grups d’escolars els visitants hauran d’estar cursant estudis, com a mínim, de tercer cicle d’Educació Primària. 

Per accedir al Senat, els visitants hauran de presentar el seu DNI o passaport.
 
 
CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA:
 
Una vegada rebuda la sol·licitud, l’Àrea de Visites remetrà la confirmació tan aviat com siga possible, juntament amb un formulari en què s’haurà de facilitar la relació d’assistents amb almenys 7 dies d’antelació a la visita.

En el cas que l’activitat parlamentària impossibilite dur a terme la visita concertada prèviament, l’Àrea de Visites del Senat contactarà amb el sol·licitant tan aviat com puga amb l’objectiu de buscar una data nova.
 

Què es visita?

Durant el recorregut guiat es mostraran les diferents sales i els quadres més rellevants i s’oferirà una breu explicació sobre la seua història, la composició i el funcionament del Senat. La durada de la visita és d’una hora aproximadament.

Si vol preparar la visita, pot accedir a la visita virtual, com també a informació sobre l’art i patrimoni del Senat, la seua història, la composició i el funcionament.
 
 
            Contacte
         
          Per obtenir informació addicional es pot dirigir a:
 
          Correu electrònic: visitas@senado.es
          Telèfons: 91 538 13 75/ 91 538 19 38