Constitució Espanyola

Última revisió 15/01/2020

Aprovada per les Corts Generals en sessions plenàries del Congrés dels Diputats i del Senat celebrades el 31 d’octubre de 1978, ratificada pel poble espanyol en referèndum de 6 de desembre de 1978 i sancionada per S.M. el Rei davant les Corts el 27 de desembre del mateix any (Boletín Oficial do Estado nº 311, de 29 de decembro de 1978).    

Reforma de l’article 13, apartat 2, aprovada per les Corts Generals en sessions plenàries del Congrés dels Diputats i del Senat, del 22 i el 30 de juliol del 1992, respectivament, i sancionada per S.M. el Rei el 27 d’agost del 1992 (Butlletí Oficial de l’Estat núm. 207, del 28 d’agost del 1992).    

Reforma del l’article 135, aprovada per les Corts Generals en sessions plenàries del Congrés dels Diputats i del Senat, del 2 i el 7 de setembre del 2011, respectivament, i sancionada per S.M. el Rei el 27 de setembre del 2011 (Butlletí Oficial de l’Estat núm. 233, del 27 de setembre del 2011).    

Filtro por índices.

???NotaFiltradoIndices???

Índex sistemàtic

Filtro alfabético del índice por materias.

Al seleccionar una letra, automáticamente se lista el índice por materias.

Listado alfabético de índice por materias que empiezan por la letra L

L

LANZAROTE

LEGALIDAD, 9.3,   25.1, 31.3, 103.1, 106.1, 117.1, 124 y 133.1

LEGISLACIÓN CIVIL, 149.1.8ª.

LEGISLACIÓN DELEGADA (Véase Delegación legislativa.)

LEGISLACIÓN LABORAL, 149.1.7ª.

LEGISLACIÓN MERCANTIL, 149.1.6ª.

LEGISLACIÓN PENAL, 149.1.6ª.

LEGISLACIÓN PENITENCIARIA, 149.1.6ª.

LEGISLACIÓN PROCESAL, 149.1.6ª.

LEGISLATURA, 68.4. y 69.6

LENGUAS ESPAÑOLAS (Véase también Castellano.)

LETRADO, 24.2. (Véase también Abogado.)

LEY ELECTORAL

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, 122.

LEYES DE BASES (Véase también Delegación legislativa.)

LEYES DEROGADAS, Disposición derogatoria.

LEYES ORGÁNICAS, 81.

LIBERTAD DE CÁTEDRA

LIBERTAD DE CIRCULACIÓN

LIBERTAD DE EMPRESA, 38.

LIBERTAD DE ENSEÑANZA, 27.1.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

LIBERTAD DE RESIDENCIA

LIBERTAD IDEOLÓGICA

LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO

LIBERTAD SINDICAL, 28.1. (Véase también Derecho de sindicación y Sindicatos.)