Espainiako konstituzioa

Azken berrikuspena 15/01/2020

 

Gorte Nagusiek onetsia, Diputatuen Kongresuak eta Senatuak 1978ko urriaren 31n egindako osoko bilkuretan; Espainiako herriak berretsia, 1978ko abenduaren 6ko referendumaren bidez; eta erregeak Gorteen aurrean sendetsia, urte bereko abenduaren 27an (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 311, 1978ko abenduaren 29a).    

13.2. artikuluaren erreforma, Gorte Nagusiek onetsia, Diputatuen Kongresuak 1992ko uztailaren 22an egindako osoko bilkuran eta Senatuak urte bereko uztailaren 30ean egindakoan; eta erregeak sendetsia, 1992ko abuztuaren 27an (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 207, 1992ko abuztuaren 28a).    

135. artikuluaren erreforma, Gorte Nagusiek onetsia, Diputatuen Kongresuak 2011ko irailaren 2an egindako osoko bilkuran eta Senatuak urte bereko irailaren 7an egindakoan; eta erregeak sendetsia, 2011ko irailaren 27(e)an (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 233, 2011ko irailaren 27a).    

Filtro por índices.

???NotaFiltradoIndices???

Aurkibide sistematikoa

Filtro alfabético del índice por materias.

Al seleccionar una letra, automáticamente se lista el índice por materias.

Listado alfabético de índice por materias que empiezan por la letra O

O

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

OBRAS PÚBLICAS

OCIO

ORDEN POLÍTICO

ORDEN PÚBLICO (Véase también Estado de alarma, Estado de excepción, Estado de sitio, Suspensión de derechos y libertades y Terrorismo.)

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 148.1.3ª.

ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL (Véase también Constitución.)

ORDENAMIENTO JURÍDICO

ORGANISMOS PROVISIONALES AUTONÓMICOS

ORGANIZACIÓN MILITAR, 8.2.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO (Véase también Administración local, Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias.)

ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ORGANIZACIONES PROFESIONALES