Constitución Española

Última revisión: 15/01/2020

 

 

Aprobada polas Cortes Xerais en sesións plenarias do Congreso dos Deputados e do Senado celebradas o 31 de outubro de 1978, ratificada polo pobo español en referendo de 6 de decembro de 1978 e sancionada por S.M. o Rei ante as Cortes o 27 de decembro do mesmo ano (Boletín Oficial do Estado nº 311, de 29 de decembro de 1978).    

Reforma do artigo 13, apartado 2, aprobada polas Cortes Xerais en sesións plenarias do Congreso dos Deputados e do Senado, de 22 e 30 de xullo de 1992, respectivamente, e sancionada pola S.M. o Rei o 27 de agosto de 1992 (Boletín Oficial do Estado núm. 207, de 28 de agosto de 1992).    

Reforma do artículo 135 aprobada polas Cortes Xerais en sesións plenarias do Congreso dos Deputados e do Senado de 2 e 7 de setembro de 2011, respectivamente, e sancionada pola S.M. o Rei o 27 de setembro de 2011 (Boletín Oficial do Estado núm. 233, de 27 de setembro de 2011)    

Filtro por índices.

???NotaFiltradoIndices???

Índice Sistemático

Filtro alfabético del índice por materias.

Al seleccionar una letra, automáticamente se lista el índice por materias.

Listado alfabético de índice por materias que empiezan por la letra O

O

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

OBRAS PÚBLICAS

OCIO

ORDEN POLÍTICO

ORDEN PÚBLICO (Véase también Estado de alarma, Estado de excepción, Estado de sitio, Suspensión de derechos y libertades y Terrorismo.)

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 148.1.3ª.

ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL (Véase también Constitución.)

ORDENAMIENTO JURÍDICO

ORGANISMOS PROVISIONALES AUTONÓMICOS

ORGANIZACIÓN MILITAR, 8.2.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO (Véase también Administración local, Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias.)

ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

ORGANIZACIONES PROFESIONALES