Presidents del Senat . 1834-1923. Relació alfabètica