PROZEDURA PARLAMENTARIOA

Prozedura legegile arrunta

Prozedura legegile bereziak:

Irakurraldi bakarra

Eskumen legegilearen ordezkaritza osoa batzordean

Larrialdia

Senatuko araudia 

Autonomia Estatutuak 

Estatuaren Aurrekontu Orokorrak 

Lurralde arteko Konpentsazio Funtsa

 

Konstituzio-erreformaren prozedura

Baimen-prozedurak:

Autonomia-erkidegoen arteko akordioak

Nazioarteko itunak eta hitzarmenak 

Harmonizazio-legeak emateko beharra hautematea

Konstituzioaren 155.1. artikulua aplikatzea onartzea

Udalbatzetako organoak desegitea

 

Kontrolatzeko eta indar politikoaren prozedurak:

Galderak

Interpelazioak

Mozioak

Komunikazioak eta txostenak

Agerraldiak 

Ikerketa-batzordeak eta batzorde bereziak

 

Beste organo batzuk hautatzeko prozedurak:

Konstituzio Auzitegia

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia

Arartekoa

Kontu Auzitegia

RTVE korporazioko Administrazio Kontseilua

Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren Kontsulta Kontseilua

Bizitza Militarraren Behatokia