El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Ir al Contenido (Presione enter)

20 OCTUBRE 2019

XIII LEGISLATURA

Diccionari de termes

Termes generals

Banc blau.

Fila d'escons ocupats pel president i els altres membres del Govern en el saló de sessions plenàries del Senat o del Congrés dels Diputats.

Bicameralisme.

Model d'organització del parlament caracteritzat per l'existència de dues Cambres. Quan, com en el cas espanyol, les dues Cambres tenen una funció o un pes diferenciat es parla de bicameralisme asimètric o imperfecte.

Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG).

Publicació oficial en la qual figuren iniciatives dels subjectes parlamentaris (senadors, diputats, grups parlamentaris) i decisions dels òrgans parlamentaris (Ple, comissions, Mesa, etc.), tant de caràcter parlamentari com administratiu. Hi ha tres seccions: Congrés dels Diputats, Senat i Corts Generals.
La secció del Senat s'estructura en sis apartats: iniciatives legislatives, mocions, autoritzacions, altres activitats parlamentàries, normes sobre assumptes parlamentaris i Administració del Senat.