Ir al Contenido (Presione enter)

18 SETEMBRE 2019

XIII LEGISLATURA

Diccionari de termes

Termes generals

Govern.

Òrgan titular del poder executiu. Dirigeix la política interior i exterior, l'Administració civil i militar i la defensa de l'Estat. Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària. Es compon del president del Govern, que ha de tenir la confiança del Congrés dels Diputats i que a posteriori escull els vicepresidents, si escau, i els ministres. Està sotmès al control de les Cambres. Vegeu “Control al Govern i impuls polític”.

Grup d'Amistat.

Fòrum parlamentari bilateral dirigit a impulsar i desenvolupar les relacions internacionals entre Espanya i els països amb els quals té vincles de rellevància especial. La Mesa de la Cambra n’acorda la creació.

Grup Mixt.

Grup parlamentari al qual s'incorporen tots els parlamentaris que no formin part d'un altre grup. Encara que la seva participació en les activitats de la Cambra serà idèntica a la dels grups restants, presenta peculiaritats en el seu funcionament intern perquè està integrat per parlamentaris que pertanyen a forces polítiques diverses.

Grup parlamentari.

Agrupació de parlamentaris en funció de la seva adscripció política. Es constitueixen en les Cambres a l'inici de cada legislatura.
En el cas del Senat, cada grup parlamentari estarà format, almenys, de deu senadors. Cap senador no pot formar part de més d'un grup parlamentari. Els senadors que hagin concorregut a les eleccions formant part d'un mateix partit, federació, coalició o agrupació no poden formar més d'un grup parlamentari. Els senadors que no s'incorporin a un grup parlamentari de denominació específica passaran a integrar el Grup Mixt.
 

Grup territorial.

Agrupació d'almenys tres senadors escollits en el territori d'una comunitat autònoma o designats pel mateix Parlament autonòmic, i que pertanyen a un mateix grup parlamentari.