Ir al Contenido (Presione enter)

10 DESEMBRE 2019

XIV LEGISLATURA

Diccionari de termes

Termes generals

Junta de Portaveus.

Òrgan integrat pel president de la Cambra i pels portaveus dels grups parlamentaris. A les seves reunions, a més dels portaveus, hi podrà assistir un representant del Govern.
Al Senat la Junta de Portaveus ha de ser oïda per fixar l'ordre del dia de les sessions plenàries, que és determinat pel president, d'acord amb la Mesa; és oïda amb motiu de diverses iniciatives parlamentàries i respecte d'assumptes relacionats amb l'organització interna de la Cambra, la resolució de la qual correspon en general a la Mesa o a la Presidència. A més, en la pràctica s'ha convertit en un fòrum en què, sota l'autoritat del president del Senat, es fan suggeriments i observacions sobre qualsevol aspecte relacionat amb el funcionament de la Cambra.