Ir al Contenido (Presione enter)

18 SETEMBRE 2019

XIII LEGISLATURA

Diccionari de termes

Termes generals

Qüestió de confiança.

Instrument d'exigència de responsabilitat política del Govern regulat en l'article 112 de la Constitució espanyola que permet al president del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, plantejar davant el Congrés dels Diputats la sol·licitud que aquest li atorgui la seva confiança sobre el programa o sobre una declaració de política general del Govern mateix. La confiança s'entendrà atorgada quan hi estigui a favor la majoria simple dels diputats. Si el Congrés nega la seva confiança al Govern, aquest ha de presentar la seva dimissió al Rei.

Qüestió d'ordre.

Sol·licitud d'observança del Reglament que pot suscitar un parlamentari en qualsevol moment d'un debat, citant l'article o articles l'aplicació dels quals reclama.

Quòrum.

Nombre de membres que han d'estar presents perquè l'òrgan parlamentari pugui deliberar o adoptar acords.