Ir al Contenido (Presione enter)

26 ABUZTUA 2019

XIII LEGEGINTZALDIA

Terminoen hiztegia

Baldintza orokorrak

Ekimen parlamentarioa.

Ekimen parlamentarioa hasten den ekitaldia, legegilea, baimentzeko, kontrolatzeko eta bultzada politikokoa edo beste organo batzuk hautatzekoa izan. Izendapen bera hartzen du izapidetzen den espediente parlamentarioak ere.

Erakunde-harremanen zuzendaritza.

Ganberako idazkaritza nagusiaren unitatea da eta ganberak komunikabideekin dituen harremanak, ganberaren irudi instituzionala eta protokoloa babestu, lagundu eta aholkatzen ditu, baita barne- eta kanpo-informazioa eta ganberaren web-orria gainbegiratu ere.

Eserlekua.

Parlamentarioak hemizikloan edo osoko bilkurak egiten diren aretoan okupatzen duen eserlekua.

Eskaera.

Ikus “Eskaera-eskubidea”.

Eskaera-eskubidea.

Konstituzioan (29. eta 77. art.) araututako funtsezko eskubideak. Eskubide hori gauzatuz, herritarrak edo talde batek erabaki jakin bat hartu edo modu jakin batean jarduteko eska dakioke erakunde publiko bati.
Senatuan, eskaera-eskubidea gauzatzeko prozedura berezi bat dago. Idatziz aurkeztu behar da eta debekatuta dago herritarren adierazpenen bidez zuzenean aurkeztea. Eskaerak aurkeztu ostean, eskaera-batzordeak aztertuko ditu. Saioen epe arrunt bakoitzean argitaratu beharreko txostenean eskaera bakoitzarentzat hartutako erabakia agertuko da eta, hala balegokio, erantzun dezan zein agintariri bidali zaion adieraziko da. Txosten hori, hain zuzen, Senatuko osoko bilkuraren gogoeta-objektua da. Jasotako erantzunak egileei bidaliko zaizkie.

Esku-hartzea.

Eztabaida parlamentarioan hizlari batek hitz erabiltzen duen aldi bakoitza.

Estatuko Aurrekontu Orokorrak.

Estatuko sektore publikoa osatzen duten organo eta erakunde bakoitzak ekitaldian zehar likidatzeko adierazpen zifratua, bateratua eta obligazioen eta eskubideen sistematikoa.
Senatuak onartzen ditu, Diputatuen Kongresuarekin batera, Estatuko Aurrekontu Orokorrak. Aurrekontuen Lege-proiektua izapidetzeko, lege-prozedura arrunta jarraitzen du, baina zenbait berezitasun ere baditu, besteak beste, ganberako gainerako lanekiko lehentasuna du, atal oso bati aurka egiteko zuzenketak beto-proposamen gisa egiten dira eta kreditua handitzeko zuzenketek zenbateko bera gutxitu behar dute atal berean.

Euromediterraneoko bilkura parlamentarioa (EMAP).

Parlamentu arteko lankidetza-foroa da. Mediterraneoko herrialdeetako parlamentarioen artean elkarrizketa bultzatzera eta “Bartzelonako prozesua” deritzona laguntzen, bultzatzen, finkatzen lagundu eta garatzera zuzenduta dago.

Europako batzar parlamentarioetako presidenteen konferentzia.

Europako Batzordeko berrogeita zazpi estatukideetako parlamentu nazionaletako presidenteek eta Europako Batzordearen batzar parlamentarioan behatzaile estatutua dutenek osatutako foroa. Bi urtez behin biltzen dira. Herrialde anfitrioiak aurrez prestatutako eztabaida-dokumentuetan oinarritutako gaurkotasunezko gai jakinak tratatzea dute xede.

Europako batzordearen bilkura parlamentarioa.

Parlamentu arteko lankidetza-foroa da. Europako batzordeko estatu kideetako berrogeita zazpi parlamentariok osatzen dute eta, besteak beste, giza eskubideei eta demokraziari buruzko ebazpenak eztabaidatzeko eta hartzeko biltzen dira.

Europako Segurtasun eta Lankidetzako Antolakundearen (ESLA) bilkura parlamentarioa.

Parlamentu arteko foroa da. Bertan, ESLAko berrogeita hamasei estatu kideetako parlamentariek parte hartzen dute eta demokrazia indartzea eta elkarrizketa eta negoziazioaren bidez, krisiak saihestea eta bere eremuan sortzen diren gatazken ondorioak kudeatzea du xede. Aktiboki hartzen du parte hauteskunde-prozesuak gainbegiratzen.

Europar Batasuneko parlamentuetako eta Europar Parlamentuko presidenteen konferentzia.

Europar Batasuneko estatukideetako parlamentu guztietako presidenteek eta Europar Parlamentuko presidenteak osatutako foroa. Azken deialdietan, hautagai diren herrialdeetako batzarreko presidenteak ere bildu dira. Osatzen duten parlamentuen artean elkarrizketa eta jarduera onak trukatzea bultzatu eta parlamentuen arteko lankidetza koordinatu nahi dute. Urtean behin biltzen dira.

Eztabaida.

Prozedura parlamentarioen funtsezko zatia, iritziak eta argumentuak aurrez aurre jartzean datzana. Normalean, publikoa da eta eztabaidatutako gaiaren alde edo kontra ager daiteke.