Diputatuen Kongresua eta Senatua egun honetan desegin ziren: 2019ko iraila 24. Berriz ere eratu behar dira egun honetan: 2019ko abendua 3.

Ir al Contenido (Presione enter)

14 URRIA 2019

XIII LEGEGINTZALDIA

Terminoen hiztegia

Baldintza orokorrak

Nazioarteko bilkura parlamentarioa.

Parlamentu arteko lankidetza-foroa da. Parlamentu nazionaletako kideez osatuta dago, normalean, nazioarteko erakunde batean inkardinatua eta bere botere exekutiboei bultzada politikoa emateko eta botere horiek kontrolatzeko lanak egiten ditu. Ikus: “Europako batzordearen bilkura parlamentarioa”, “Europako Segurtasun eta Lankidetzako Antolakundearen (ESLA) bilkura parlamentarioa”, “Ipar Atlantikoko Itunaren Erakundearen (NATO) bilkura parlamentarioa”, “Parlamentu arteko batasuna” eta “Euromediterraneoko bilkura parlamentarioa”.

Nazioarteko hitzarmenak.

Nazioarteko itunak ere deitu ohi zaie. Estatuen artean edo nazioarteko pertsonalitate juridikoa duen beste edozein erakunderen artean hartutako akordio lotesleak dira. Zenbait kasutan, Gorte Nagusiek (ikus "nazioarteko itunak baimentzea") hitzarmen horiek baimendu behar dituzte; beste batzuetan, Aldiz, nahikoa izango da ganberei ondorioen berri emanda (Konstituzioaren 94.2. artikulua).

Nazioarteko itunak baimentzea.

Konstituzioak nazioarteko itunen ondorio eta salaketetan (Konstituzioaren 93. eta 94.1. artikuluak) Gorte Nagusiei emandako funtzioa da.

Nazioarteko konferentzia parlamentarioa.

Aldian-aldian egiten den bilera da eta parlamentu nazionaletako ordezkaritzek hartzen dute parte, euren eskumenei buruzko gaiei buruz eztabaidatu eta euren jarrera politikoa agertzeko xedez.