Diputatuen Kongresua eta Senatua egun honetan desegin ziren: 2019ko iraila 24. Berriz ere eratu behar dira egun honetan: 2019ko abendua 3.

Ir al Contenido (Presione enter)

14 URRIA 2019

XIII LEGEGINTZALDIA

Terminoen hiztegia

Baldintza orokorrak

Ordena-galdea.

Eztabaidako edozein unetan, parlamentario batek sortu dezakeen araudia begiratzeko eskaera, erreklamatzen duen artikulu baten edo gehiagoren aplikazioa aipatuz.

Ordezkaritza parlamentarioa.

Ganberetako organoek edo talde parlamentarioek izendatutako parlamentarioa edo parlamentarioak, nazioarteko aldebiko edo aldeaniztuneko harreman parlamentarioetan parte hartzeko.

Organo konstituzionalak.

Konstituzioan Estatuaren egitura politikoa osatzen dutela aurreikusten diren erakundeak. Koroa, Gorte Nagusiak, Gobernua, Botere Judizialaren Batzorde Orokorra eta Auzitegi Konstituzionala.

Osotasun-eztabaida.

Osoko bilkuran, deliberazioan zehar dagoen prozedura legegilearen fasea, proiektu edo lege-proposamen oso aztertze aldera.
Senatuan, batzordeak txostena aurkeztu ostean egiten da. Testuaren aldeko eta kontrako txanda bat eta nahi duten talde parlamentarioen bozeramaileen parte hartzea izan ohi da. Jarraian, beto-proposamenak eta komisioaren fasean txostenari gehitu zaizkion zuzenketadun boto partikularrak eztabaidatuko dira.
 

Oztopoak jartzea.

Parlamentario bat portaera da, organo parlamentarioetan izapidetzen ari diren gaien edo hartzen ari diren akordioak eragozteko. Askotan, eskura dituen arau-bitartekoak abusatuz. Parlamentuan oztopoak jartzearen adibideak dira: hitza gehiegi hartzea; deliberatzeko eta botatzeko quorum eskaerak behin eta berriz eta justifikatu gabe egitea; izenezko botaketak eskatzea; edo beharrezko akordioak lortzeko behar den quoruma erdiestea eragozteko ez agertzea.