O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Ir al Contenido (Presione enter)

14 OUTUBRO 2019

XIII LEXISLATURA

Dicionario de termos

Termos xerais

Banco azul.

Fila de escanos ocupados polo presidente e os demais membros do goberno no salón de sesións plenarias do Senado ou do Congreso dos Deputados.

Bicameralismo.

Modelo de organización do parlamento caracterizado pola existencia de dúas cámaras. Cando, como no caso español, as dúas cámaras teñen unha función ou un peso diferenciado fálase de bicameralismo asimétrico ou imperfecto.

Boletín Oficial das Cortes Xerais (BOCG).

Publicación oficial na que figuran iniciativas dos suxeitos parlamentarios (senadores, deputados, grupos parlamentarios) e decisións dos órganos parlamentarios (Pleno, comisións, Mesa, etc.), tanto de carácter parlamentario como administrativo. Existen tres seccións: Congreso dos Deputados, Senado e Cortes Xerais.
A sección do Senado estrutúrase en seis apartados: iniciativas lexislativas, mocións, autorizacións, outras actividades parlamentarias, normas sobre asuntos parlamentarios e Administración do Senado.