O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Ir al Contenido (Presione enter)

15 OUTUBRO 2019

XIII LEXISLATURA

Dicionario de termos

Termos xerais

Fondo de Compensación Interterritorial.

Fondo orzamentario previsto no artigo 158.2 da Constitución co obxecto de corrixir os desequilibrios económicos interterritoriais entre as distintas comunidades autónomas e facer así efectivo o principio de solidariedade. Este fondo estará destinado a gastos de inversión e os seus recursos serán distribuídos polas Cortes Xerais.

Foro parlamentario.

Prerrogativa parlamentaria en virtude da cal para as causas penais contra senadores e deputados é competente a Sala do Penal do Tribunal Supremo.

Foro Parlamentario Iberoamericano.

Foro de cooperación interparlamentaria dos parlamentos dos vinte e dous estados integrantes da Comunidade Iberoamericana de Nacións. Reúnese unha vez ao ano con carácter previo ao Cumio de Xefes de Estado e de Goberno no país ao que corresponde albergar este Cumio. Foi creado no ano 2005 a iniciativa das Cortes Xerais. Entre os seus obxectivos destacan o de participar no desenvolvemento e consolidación da Comunidade Iberoamericana de Nacións e establecer un marco de mutua cooperación.

Funcionarios das Cortes Xerais.

Véxase “Persoal funcionario das Cortes Xerais”.