Ir al Contenido (Presione enter)

18 SETEMBRO 2019

XIII LEXISLATURA

Dicionario de termos

Termos xerais

Goberno.

Órgano titular do poder executivo. Dirixe a política interior e exterior, a Administración civil e militar e a defensa do Estado. Exerce a función executiva e a potestade regulamentaria. Componse do presidente do Goberno, que debe ostentar a confianza do Congreso dos Deputados e que a posteriori elixe aos vicepresidentes, no seu caso, e aos ministros. Está sometido ao control das Cámaras. Véxase “Control ao Goberno e impulso político”.

Grupo Mixto.

Grupo parlamentario ao que se incorporan todos aqueles parlamentarios que non formen parte doutro grupo. Aínda que a súa participación nas actividades da Cámara será idéntica á dos restantes grupos, presenta peculiaridades no seu funcionamento interno debido a que está integrado por parlamentarios pertencentes a forzas políticas diversas.

Grupo parlamentario.

Agrupación de parlamentarios en función da súa adscrición política. Constitúense nas cámaras ao inicio de cada lexislatura.
No caso do Senado, cada grupo parlamentario estará composto, polo menos, de dez senadores. Ningún senador poderá formar parte de máis dun grupo parlamentario. Os senadores que concorresen ás eleccións formando parte dun mesmo partido, federación, coalición ou agrupación non poderán formar máis dun grupo parlamentario. Os senadores que non se incorporen a un grupo parlamentario de denominación específica pasarán a integrar o Grupo Mixto.
 

Grupos de amizade.

Foro parlamentario bilateral dirixido a impulsar e desenvolver as relacións internacionais entre España e os países cos que ten vínculos de especial relevancia. A súa creación acórdase pola Mesa da Cámara.

Grupo territorial.

Agrupación de polo menos tres senadores elixidos no territorio dunha comunidade autónoma ou designados polo mesmo parlamento autonómico, e pertencentes a un mesmo grupo parlamentario.