Ir al Contenido (Presione enter)

18 SETEMBRO 2019

XIII LEXISLATURA

Dicionario de termos

Termos xerais

Quenda de aceptación ou rexeitamento de emendas.

Fase do debate parlamentario dunha moción na que o autor desta acepta ou rexeita as emendas presentadas polos demais parlamentarios.

Quenda de palabra.

É o momento temporalmente acoutado e distribuído por unha orde concreta durante a cal o parlamentario pode facer a súa intervención oral.

Quenda de Portavoces.

Quenda de palabra empregado polos portavoces dos grupos parlamentarios para fixar a súa posición sobre a iniciativa que se estea a debater.

Quenda en contra.

É unha quenda durante un debate no que o intervinte se pronuncia en contra da iniciativa ou texto debatido, é dicir, avoga polo seu rexeitamento.

Quórum.

Número de membros que deben estar presentes para que o órgano parlamentario poida deliberar ou adoptar acordos.