O Congreso dos Deputados e o Senado están disoltos dende 24 de setembro de 2019. Volveranse constituír o 3 de decembro de 2019.

Ir al Contenido (Presione enter)

14 OUTUBRO 2019

XIII LEXISLATURA

Dicionario de termos

Termos xerais

Toma en consideración.

Na fase inicial do procedemento lexislativo e para perfeccionar a iniciativa lexislativa cando a proposta proveña dos propios parlamentarios, dos grupos parlamentarios, dos parlamentos autonómicos ou se trate dunha iniciativa lexislativa popular (artigo 87.2 e 3 da Constitución) é preciso que o Pleno do Senado (cando se trate de propostas de senadores ou dos grupos parlamentarios da Cámara) ou o Pleno do Congreso dos Deputados (nos demais supostos) fagan súa esta proposta mediante un debate de totalidade e a subseguinte votación que require de maioría simple.

Tribuna de oradores.

Plataforma elevada e con atril dende a que os parlamentarios se dirixen á Cámara nos debates parlamentarios.