constituc40n-png

Ir al Contenido (Presione enter)

26 SETEMBRO 2018

XII LEXISLATURA

Oficina de Información. Funcións

Última actualización 14/04/2015

A Oficina de información do Senado actúa como un servizo central para responder consultas e difundir información sobre a composición e as actividades do Senado, así como sobre os contidos e servizos ofrecidos a través da súa páxina web.

Así mesmo, centraliza as queixas e suxestións formuladas polos cidadáns. As consultas, tramítanse por orde de recepción.

Imagen decorativa

As canles habilitadas para iso son:

  1. Teléfonos: 900 103 038 - (+34)915 381 852 - 915 381 853 - 915 381 854
  2. Correo electrónico: informacion@senado.es
  3. Enderezo postal: Rúa Bailén, 3. 28071 Madrid
  4. Formularios na páxina web do Senado: Solicitud de información y Quejas y Sugerencias

Horario: De luns a xoves, de 9.00 a 14.30 horas e os venres de 9.30 a 14.00 horas.

A solicitude de información pode presentarse por calquera destes medios sempre que quede constancia da identidade do solicitante, a información que se solicita, un enderezo de contacto a efectos de comunicacións, preferiblemente electrónico e, no seu caso, a modalidade que se prefira para acceder á información solicitada.

Con carácter xeral, e de acordo coa Norma reguladora do dereito de acceso á información pública do Senado, as solicitudes de información son respondidas pola Oficina de Información, sempre que se trate de información dispoñible a través da páxina web. No resto de supostos, é a Mesa do Senado a que resolve as solicitudes.

O prazo para responder é dun mes dende a súa recepción, salvo cando o volume ou a complexidade da información que se solicita faga necesario amplialo a outro mes máis.

A Oficina de información do Senado non ofrece opinións nin participa en debates cos cidadáns. Tampouco atende consultas sobre aplicación ou interpretación lexislativa.

Se o desexa, pode escribir e acceder aos perfís e páxinas dos Senadores e Grupos Parlamentarios a través da ligazón "Participa".