Logo constotución 40 aniversario

Ir al Contenido (Presione enter)

14 DESEMBRE 2018

XII LEGISLATURA

Oficina d’Informació. Funcions

Última actualització 21/04/2015

L'Oficina d'Informació del Senat actua com un servei central per a respondre consultes i difondre informació sobre la composició i les activitats del Senat, així com sobre els continguts i serveis oferits a través de la seua pàgina web.

Així mateix, centralitza les queixes i els suggeriments formulats pels ciutadans. Les consultes, es tramiten per ordre de recepció.

Imagen decorativa

Els canals habilitats a aquest efecte són:

  1. Telèfons: 900 103 038 - (+34)915 381 852 - 915 381 853 - 915 381 854
  2. Correu electrònic: informacion@senado.es
  3. Adreça postal: Calle Bailén, 3. 28071 Madrid
  4. Formularis en la pàgina web del Senat: Solicitud de información y Quejas y Sugerencias

Horari: De dilluns a dijous, de 9.00 a 14.30 hores i els divendres de 9.30 a 14.00 hores.

La sol•licitud d'informació pot presentar-se per qualsevol d'aquests mitjans sempre que quede constància de la identitat del sol•licitant, la informació que se sol•licita, una adreça de contacte a l'efecte de comunicacions, preferiblement electrònica i, si escau, la modalitat que es preferisca per a accedir a la informació sol•licitada.

Amb caràcter general, i d'acord amb laNorma reguladora del dret d'accés a la informació pública del Senat,les sol•licituds d'informació rebran resposta per part de l'Oficina d'Informació, sempre que es tracte d'informació disponible a través de la pàgina web. En la resta de supòsits, és la Mesa del Senat la que resol les sol•licituds.

El termini per a respondre és d'un mes des de la seua recepció, excepte quan el volum o la complexitat de la informació que se sol•licita faça necessari ampliar-ho a un altre mes més.

L'Oficina d'informació del Senat no ofereix opinions ni participa en debats amb els ciutadans. Tampoc atén consultes sobre aplicació o interpretació legislativa.

Si ho desitja, pot escriure i accedir als perfils i pàgines dels Senadors i Grups Parlamentaris a través de l'enllaç "Participa".