Iradokizunak eta kexak

Eskaintzen diren zerbitzuen hobekuntzan lagundu dezakete herritarrek beherrezko iruditzen zaizkien iradokizunak eta kexak eginez; horiek Senatuak aztertu eta erantzun beharko ditu bost laneguneko gehieneko epean (hilabete azaldu den gaia konplexua baldin bada)
(batekin adierazitako eremuak*) derrigorrez bete behar dira


Eskaera mota:
Eskakizun mota aukeratu behar duzu.

Eskatzailearen izena idatzi.

Adierazi posta elektronikoa.

Adierazi posta elektronikoko formatu zuzena (adib@posta.com)


Mezuak gehienezko tamaina gainditu du. (3000).


Adierazi kalkulua.

Kodea zenbaki bat izango da.

Batura ez dago ongi, egin ezazu berriro.


Pribatutasun-gidalerroak irakurri dituzula adierazi.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Información básica

  • Responsable: Senado
  • Finalidad: Facilitar la participación y la formulación de sugerencias y quejas, así como para obtener datos estadísticos de las mismas.
  • Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1 e) del RGPD). Carta de Servicios del Senado (apartado 4).
  • Destinatarios: Los datos de carácter personal no serán objeto de cesión ni de publicidad.
  • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos de carácter personal, así como otros derechos reconocidos por la normativa vigente.

Información detallada