Suxestións e queixas

Os cidadáns poden contribuír á mellora dos servizos que se ofrecen a través da formulación das suxestións e queixas que estimen convenientes, que o Senado se compromete a analizar e contestar no prazo máximo de cinco días hábiles (un mes se a cuestión formulada é complexa).
Os campos sinalados con (*) son obrigatorios


Tipo de solicitude:
Debe elixir o tipo de solicitude.

Indique por favor o nome do solicitante.

Indique por favor o correo electrónico.

Indique por favor un formato do correo electrónico correcto (exem@correo.com).


A lonxitude da mensaxe superou o seu tamaño. (3000).


Indique por favor o cálculo.

O código debe ser un número.

A suma non é correcta, introdúzaa de novo.


Indique por favor que leu a política de privacidade.