Suggeriments i queixes

Els ciutadans poden contribuir a la millora dels serveis que s’ofereixen a través de la formulació dels suggeriments i les queixes que estimen convenients, que el Senat es compromet a analitzar i contestar en el termini màxim de cinc dies hàbils (un mes si la qüestió plantejada és complexa).
Els camps assenyalats amb (*) són obligatoris


Tipus de sol·licitud:
Heu de triar el tipus de sol•licitud.

Indiqueu per favor el nom del sol•licitant.

Indiqueu per favor el correu electrònic.

Indiqueu per favor un format del correu electrònic correcte (ejem@correu.com).


El missatge és massa larg. (3000).


Indiqueu per favor el càlcul.

El codi ha de ser un valor numèric.

La suma no és correcta, torneu a introduïu-la.


Indiqueu per favor que heu llegit la política de privadesa.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Información básica

  • Responsable: Senado
  • Finalidad: Facilitar la participación y la formulación de sugerencias y quejas, así como para obtener datos estadísticos de las mismas.
  • Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1 e) del RGPD). Carta de Servicios del Senado (apartado 4).
  • Destinatarios: Los datos de carácter personal no serán objeto de cesión ni de publicidad.
  • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos de carácter personal, así como otros derechos reconocidos por la normativa vigente.

Información detallada