El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 24 de setembre de 2019. I es tornarán a constituir el dia 3 de desembre de 2019

Participa-hi. Senadores cuyo apellido empieza por la letra C

Disssoltes les Cambres el dia 24 de setembre de 2019,la composició del Senat es redueix als membres titulars i suplents de la Diputació Permanent.

Pot consultar la relació de senadors de la XIII Legislatura a través de l’apartat “Senadors des de 1977”.


Filtre alfabètic de les senadores i els senadors.

En seleccionar una lletra, automàticament es llisten les senadores i els senadors.

Descargar el fichero de datos abiertos de los Senadores

  Datos abiertos